Coș de cumpărături

Nu ai niciun produs în coș.

Shopping Cart

Nu ai niciun produs în coș.

Toate categoriile

Locatie

Str. Dristorului, 96

comenzi telefonice

0771 107 793, 0753 304 803

Fortekor Plus 5 / 10 mg, 30 tablete

371.70 lei

Fortekor Plus 5 / 10 mg, 30 tablete

Produsul va fi ridicat din farmacia ZuzaVet București

Medicamentele eliberate pe bază de rețetă nu se pot comanda online. Acest medicament se eliberează doar din farmacie în baza rețetei medicale emise de către un medic veterinar

5 în stoc

  1. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg comprimate pentru câini FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg comprimate pentru câini

  1. COMPOZIŢIA CALITATIVĂ ŞI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat conține:

Substanţe active:

Pimobendan

Benazepril

clorhidrat

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg comprimate

1,25 mg

2,5 mg

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg comprimate

5 mg

10 mg

Excipienți:

Oxid brun de

fier E172

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg comprimate

0,5 mg

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg comprimate

2 mg

Pentru lista completă a excipienţilor, vezi secţiunea 6.1.

  1. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate ovale cu dublu strat, alb și maro deschis, cu linie mediană pe ambele părți.

Comprimatele pot fi divizate în jumătăți egale.

  1. PARTICULARITĂŢI CLINICE

4.1     Specii ţintă

Câini.

4.2     Indicaţii pentru utilizare, cu specificarea speciilor ţintă

Pentru tratamentul insuficienţei cardiace congestive datorate insuficienței valvei atrio-ventriculare sau cardiomiopatiei dilatative la câini. FORTEKOR PLUS este o combinație cu doză fixă și trebuie să fie folosit doar la subiecți ale căror semne clinice se tratează cu succes prin administrarea în mod simultan a acelorași doze ale componentelor individuale (pimobendan și benazepril clorhidrat).

4.3     Contraindicații

Nu se utilizează în caz de cardiomiopatii hipertrofice sau stări clinice în care creșterea ritmului cardiac nu este posibilă din considerente funcționale sau anatomice (de exemplu stenoză aortică sau pulmonară).

Nu se utilizează în caz de hipontensiune, hipovolemie, hiponatremie sau insuficienţă renală acută.

Nu se utilizează în timpul gestației și lactației (vezi secțiunea 4.7).

Nu se utilizează în caz de hipersensibilitate la substanţele active sau la oricare dintre excipienţi.

4.4     Atenţionări speciale pentru fiecare specie ţintă

Nu există.

4.5     Precauţii speciale pentru utilizare

În cazul bolilor renale cronice, se recomandă verificarea stării de hidratare a câinelui înainte de începerea terapiei şi monitorizarea creatininei plasmatice și a numărului de eritrocite în sânge pe parcursul terapiei.

Întrucât pimobendan se metabolizează în ficat, produsul nu trebuie să fie administrat câinilor care suferă de insuficiență hepatică severă.

Eficacitatea și siguranța produsului nu au fost stabilite la câinii cu greutate corporală sub 2,5 kg sau sub 4 luni ca vârstă.

Precauţii speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale

Spălați-vă pe mâini după utilizare.

Persoanele cu hipersensibilitate cunoscută la pimobendan sau benazepril clorhidrat trebuie să evite contactul cu produsul medicinal veterinar.

În caz de ingestie oral ă accidentală , solicitaţi imediat sfatul medicului şi prezentaţi medicului prospectul produsului sau eticheta.

Femeile însărcinate trebuie să aibă o grijă deosebită să evite expunerea orală accidentală, întrucât s-a demonstrat că inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei (ACE) afectează fătul în cursul sarcinii la oameni.

4.6     Reacţii adverse (frecvenţă şi gravitate)

Pimobendan

În cazuri rare, pot să apară un efect cronotrop pozitiv moderat și vomă. Aceste efecte depind, însă, de dozaj și pot fi evitate prin reducerea dozei în situaţiile respective.

În cazuri rare s-au observat tranzitoriu diaree, anorexie sau letargie.

Benazepril clorhidrat

Un număr redus de câini pot prezenta tranzitoriu vomă, lipsă de coordonare sau semne de oboseală. La câinii cu boală renală cronică, benazepril poate crește concentrațiile de creatinină plasmatică la începutul terapiei. Creșterea moderată a concentrațiilor de creatinină plasmatică în urma administrării inhibitorilor ACE este compatibilă cu reducerea hipertensiunii glomerulare induse de acești agenți, astfel încât nu există motive pentru oprirea tratamentului în absența altor semne.

Frecvența reacțiilor adverse este definită utilizând următoarea convenție:

–  foarte frecvente (mai mult de 1 din 10 animale care prezintă reacții adverse în timpul unui tratament)

–  frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 100 animale)

–  mai puțin frecvente (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 1000 animale)

–  rare (mai mult de 1 dar mai puțin de 10 animale din 10 000 animale)

–  foarte rare (mai puțin de 1 animal din 10 000 animale, inclusiv raportările izolate)

4.7 Utilizare în perioada de gestaţie sau lactaţie A nu se folosi în perioada de gestaţie sau lactație.

Siguranța FORTEKOR PLUS nu a fost testată la câinii aflați în perioada de reproducere, gestație sau lactație.

Studiile de laborator pe șobolani și iepuri cu pimobendan au demonstrat efecte fetotoxice la doze materno-toxice. Studiile de laborator pe șobolani și iepuri cu pimobendan nu au demonstrat efect în ceea ce privește fertilitatea. Studiile de laborator pe șobolani au demonstrat că pimobendan se excretă în lapte.

Studiile de laborator pe șobolani cu benazepril au demonstrat efecte fetotoxice (malformația tractului urinar fetal) la doze netoxice din punct de vedere maternal. Nu se cunoaște dacă benazepril se secretă în laptele căţelelor aflate în perioada de lactaţie.

4.8     Interacţiuni cu alte produse medicinale sau alte forme de interacţiune

La câinii cu insuficiență cardiacă congestivă, benazepril clorhidratul și pimobendanul au fost administrate în combinație cu digoxină şi diuretice fără interacțiuni adverse demonstrabile.

În studiile farmacologice nu s-a detectat interacțiune între glicozidul cardiac ouabain și pimobendan. Creșterea contractilității inimii indusă de pimobendan se atenuează în prezența antagonistului de calciu verapamil și β-antagonistul propranolol.

La oameni, combinația dintre inhibitorii de conversie a angiotensinei (ACE) și medicamentele antiinflamatorii nesteroidice (AINS-uri) poate duce la reducerea eficacității antihipertensive sau insuficiența funcției renale. De aceea, utilizarea concomitentă a produsului FORTEKOR PLUS cu AINS-uri sau orice alt medicament cu efect hipotensiv ar trebui să fie luată în considerare cu atenție înainte de a utiliza astfel de combinații.

Combinația de FORTEKOR PLUS și alți agenți antihipertensivi (de exemplu, blocanții canalului de calciu, β-blocanții sau diureticele), anestezicele sau sedativele pot duce la efecte hipotensive suplimentare. Funcția renală și semnele de hipotensiune (letargie, slăbiciune, etc.) trebuie să fie strict monitorizate și tratate după cum este necesar.

Interacțiunile cu diureticele care economisesc potasiul, cum sunt spironolactona, triamterenul sau amiloridul, nu pot fi excluse. De aceea, se recomandă monitorizarea nivelelor de potasiu în plasmă la folosirea de FORTEKOR PLUS în combinație cu diuretice care economisesc potasiul, din cauza hiperkalemiei.

4.9     Cantităţi de administrat şi calea de administrare

Administrare pe cale orală.

Doza și schema de tratament

FORTEKOR PLUS este un produs de combinație fixă care trebuie utilizat numai la câinii care necesită ambele substanțe active care urmează să fie administrate concomitent la această doză fixă.

Gama recomandată a dozei pentru FORTEKOR PLUS este de 0,25 – 0,5 mg pimobendan per kg greutate corporală și 0,5 – 1 mg benazepril clorhidrat per kg greutate corporală împărțită în două doze zilnice. Comprimatele FORTEKOR PLUS trebuie administrate pe cale orală, de două ori pe zi, la interval de 12 ore (dimineața și seara) și cu aproximativ 1 oră înainte de hrănire.

Comprimatele pot fi rupte de-a lungul liniei mediane.

Tabelul de mai jos poate fi utilizat pentru ghidare.

Greutatea

Concentrația și numărul comprimatelor de administrat

FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg

FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg

câinelui (kg)

comprimate

comprimate

Dimineața Seara Dimineața Seara

2,5 – 5

0,5

0,5

5 – 10

1

1

10 – 20

0,5

0,5

20 – 40

1

1

Peste 40 kg

2

2

4.10  Supradozare (simptome, proceduri de urgenţă, antidoturi), după caz

În caz de supradozare, câinele trebuie tratat în funcție de simptome. Hipotensiunea reversibilă tranzitorie poate interveni în caz de supradozare accidentală. Terapia va consta în administrarea de perfuzie intravenoasă (perfuzii intravenoase) cu ser fiziologic izotonic cald, după cum este necesar.

4.11  Timp de aşteptare

Nu este cazul.

5.1     Proprietăţi farmacodinamice

Benazepril clorhidratul este un precursor care se hidrolizează in vivo în metabolitul său activ, adică în benazeprilat. Benazeprilatul este un inhibitor foarte eficient și selectiv al ACE, astfel că previne conversia angiotensinei I inactivă în angiotensină II activă, reducând în felul acesta sinteza de aldosteron. Prin urmare, benazeprilul blochează efectele mediate de angiotensina II și de aldosteron, inclusiv vasoconstricția arterelor și venelor, retenția sodiului și a apei de către rinichi și e fectele de remodelare (inclusiv hipertrofia patologică cardiacă și modificările renale degenerative).

La câinii cu insuficiență renală congestivă, benazepril clorhidratul reduce presiunea sângelui și sarcina de volum de pe inimă. Benazepril a prelungit timpul până la agravarea insuficienței cardiace și până la deces, a îmbunătățit starea clinică, a redus tusea și a îmbunătățit toleranța la mișcare a câinilor cu insuficiență cardiacă congestivă simptomatică produsă de boala valvulară sau cardiomiopatia dilatativă.

Pimobendanul, un derivat al benzimidazol-piridazinonei, este un agent non-simpatomimetic, non-glicozid, inotrop, cu proprietăți vasodilatatoare eficiente. Acesta crește sensibilitatea la calciu a miofilamentelor cardiace și inhibă fosfodiesteraza (de tip III). El prezintă, de asemenea, o acțiune vasodilatatoare prin inhibarea activității fosfodiesterazei de tip III.

5.2     Particularităţi farmacocinetice

Absorbția

După administrarea orală a pimobendanului singur, biodisponibilitatea absolută a ingredientului activ este de 60 – 63 %. Întrucât această biodisponibilitate se reduce în mod considerabil când pimobendanul se administrează cu hrană sau la scurtă vreme după aceea, se recomandă tratarea animalelor cu aproximativ 1 oră înainte de hrănire.

După administrarea orală a benazepril clorhidratului singur , biodisponibilitatea sistemică este incompletă (~ 13 %) la câini datorită absorbției incomplete (38 %) și metabolismului de prim pasaj. Nivelele de benazepril scad rapid pe măsură ce medicamentul este metabolizat parțial în benazeprilat de către enzimele hepatice. Nu există diferență semnificativă în farmacocinetica benazeprilatului când benazepril clorhidratul se administrează la câini hrăniți sau pe stomacul gol.

După administrarea orală a comprimatelor de FORTEKOR PLUS în doză dublă față de cea recomandată la câini, nivelurile de vârf ale ambelor componente se ating rapid (Tmax 0,5 oră pentru benazepril clorhidratul și 0,85 oră pentru pimobendan), cu concentrațiile de vârf (Cmax) pentru benazepril clorhidratul de 35,1 ng/ml și 16,5 ng/ml pentru pimobendan. Nivelele de vârf ale benazeprilatului s-au constatat după 1,9 ore cu concentrații de vârf (Cmax) de 43,4 ng/ml.

Distribuția

Volumul de distribuție în stare de echilibru este de 2,6 l/kg după administrarea intravenoasă a pimobendanului singur, indicând faptul că pimobendanul s-a distribuit deja în țesuturi. Media legării de proteinele plasmatice in vitro este de 93 %.

Concentrațiile de benazeprilat declină bifazic: faza inițială, rapidă, (t1/2 = 1,7 ore) reprezintă eliminarea medicamentului liber, pe când faza terminală (t1/2 = 19 ore) reflectă eliberarea benazeprilatului care a fost legat de ACE, mai ales la nivelul țesuturilor. Benazeprilul și benazeprilatul sunt legate în mod extensiv de proteinele plasmatice (85 – 90 %), iar la nivelul țesuturilor se regăsesc cu precădere în plămâni, ficat și rinichi.

Administrarea în mod repetat a benazepril clorhidratului duce la o ușoară bioacumulare a benazeprilatului (R = 1,47), starea de echilibru fiind obținută în decurs de câteva zile (4 zile).

Metabolismul

Pimobendanul se demetilează la modul oxidativ în principalul său metabolit, O-dezmetil pimobendan.

Căile metabolice următoare sunt faza II, glucuronide și sulfați.

Benazepril clorhidratul este metabolizat parțial de către enzimele hepatice în metabolitul activ benazeprilat.

Eliminarea

Timpul de înjumătăţire plasmatică prin eliminarea de pimobendan dozat cu comprimate FORTEKOR PLUS este de 0,5 ore, în concordanță cu clearance-ul ridicat al compusului. Principalul metabolit activ al pimobendanului se elimină la un timp de înjumătățire plasmatică de 2,6 ore. Pimobendanul se excretă cu precădere în fecale şi, într-o măsură mai mică, în urină.

Timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminarea de benazepril clorhidrat și benazeprilat, dacă se dozează cu comprimate FORTEKOR PLUS, este de 0,36 ore și, respectiv, 8,36 ore. Benazeprilatul se excretă pe căi biliare (54 %) și urinare (46 %) la câini. Clearance-ul benazeprilatului nu este afectat la câinii cu funcția renală insuficientă; de aceea, nu este necesară reglarea dozei de FORTEKOR PLUS la câinii cu insuficiență renală.

6.2     Incompatibilități

Nu este cazul.

6.3     Perioadă de valabilitate

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru comercializare: 18 luni

Orice jumătăți de comprimate rămase trebuie să fie aruncate după 1 zi.

6.4     Precauţii speciale pentru depozitare

A se păstra la temperatură mai mică de 25°C.

Păstrați blisterul în cutia de carton exterioară în vederea protecției contra umezelii.

Orice jumătate de comprimat rămasă trebuie să fie așezată la loc în blisterul deschis și păstrată (timp de cel mult 1 zi) în cutia de carton originală, astfel încât să nu fie lăsată la vederea sau îndemâna copiilor.

6.5     Natura şi compoziţia ambalajului primar

Comprimatele de ambele concentrații se ambalează în blistere de aluminiu/aluminiu introduse într-o cutie de carton exterioară.

Comprimate de 1,25 mg/2,5 mg: mărimea ambalajului de 30 sau 60 comprimate.

Comprimate de 5 mg/10 mg: mărimea ambalajului de 30 sau 60 comprimate.

Nu toate dimensiunile de ambalaj pot fi comercializate.

6.6      Precauţii speciale pentru eliminarea produselor medicinale veterinare neutilizate sau a deşeurilor provenite din utilizarea unor astfel de produse

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deşeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminat în conformitate cu cerinţele locale.

  1. DEŢINĂTORUL AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE

Elanco Europe Ltd.  ; Lilly House ; Priestley Road ; Basingstoke ; Hampshire ; RG 24 9NL ; Marea Britanie

Recenzii

Nu există recenzii până acum.

Fii primul care adaugi o recenzie la „Fortekor Plus 5 / 10 mg, 30 tablete”

Produse similare

×

Rezervare produs în farmacia
ZuzaVet București

Completați formularul pentru a rezerva produsul în farmacia ZuzaVet București.

Vă vom anunța la telefon în momentul în care produsele sunt pregătite. Rezervarea este validă timp de 48 ore (zile lucrătoare).